6 januari 2011

Kasper, Melker & Baltasars dag

Idag är det trettondagen tretton dagar efter jul. Varför firar vi detta? Det är Jesus dopdag och även de tre vise männen, Kasper, Melker & Baltasar, dag. I bibeln står det inte så mycket om dem, bara att de hade sett stjärnan, följt den och att de uppvaktade Jesusbarnet med myrra, rökese och myrra. De namnsattes i en legend, det finns inte med i bibeln.

Längre tillbaks var det vanligt med bal på trettondagsafton. Någon bal har jag inte bevistat, men vi hade ofta fest trettondagsafton när jag var barn. Har ni haft trettondagsaftonsbal?


Inga kommentarer: