18 juni 2008

Munkavel på återremiss

Jag börjar denna blogg med att tala om rätten att tala fritt.

Debatten har rasat, mest i alla engagerade bloggar, om den nya avlyssningslagen. Alliansens lagförslag har fått kritik på bred front och även de sina, med Frederick Federley i spetsen, har vägrat att rösta på lagförslaget. Just att bloggsfären har skrikit högst visar på det vedervärdiga i att tysta människor. För tysta eller tystare människor är resultatet när man inte vet vem som lyssnar. Det fria ordets vara kan det aldrig dagtingas eller dras i långbänk med. Ja, jag känner flåset i nacken från UA och NATO: ”Terroristhot”. Men, jag vill fortfarande ha barnet kvar efter att ni tömt badvattnet och så kommer det inte att bli om lagen genomförs.

…och nu dras lagförslaget tillbaka på återremiss. Det finns hopp för vårt samhälle.

Inga kommentarer: