15 juni 2009

Bakläxa och kvarsittning för Björklund!

Jag satt inte där jag sitter om det inte vore för KomVux.

Nu ska alliansen skrota allas andra chans, att läsa in det man missade i gymnasiet. Läs mer här. "Man ska inte kunna läsa upp betygen." Men om man inte har några betyg alls? Det finns faktiskt de som går ut gymnasiet som INTE har skolkat sig till inga eller dåliga betyg. Det kan faktiskt bero på andra orsaker. T.ex. finns det många dåliga lärare, som inte kan förmedla kunskap och därigenom förstör möjligheterna för sina elever att förstå ämnet och därigenom få inga/dåliga betyg. Jag råkade själv ut för det när jag gick i skolan och så också mina barn. Det finns barn vars sociala verklighet gör att de inte kan plugga som de vill eller borde. Jag kan räkna upp hur många orsaker som helst! Varför ta bort deras möjlighet till en andra chans? Det kommer bara att belasta samhället att de inte får förkovra sig!! Eller ska bara de besuttna kunna tenta av?

Nej, det blir bakläxa och kvarsittning. Gör om, gör rätt!

1 kommentar:

Pekka Karvonen sa...

Gör det nu som du borde gjort i skolan tidigare - läs på först:
Det är kurser du redan har GODKÄNT i som du inte får läsa om (för att få högre betyg)...