21 september 2010

Mitt Sverige finns inte längre

Det dog i söndags.

Vad är Sverige nu?

Det är ett land där stöveltrampet blir alltmer markant.

Det är ett land där din granne inte tycker att du hör hemma här.

Det är ett land där hatet är maskerat i kostym och sitter i riksdagen.

Det är ett land med många rädda människor.

....och ändock...vi lever i en demokrati där allas röster ska kunna höras.

Citat Voltaire: "Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för den.".

FN:s deklaration om yttrandefrihet: "....denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden att hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags yttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.".

Hur motar man Olle i grind?

Upplysning,

kärlek,

demokrati,

fakta,

fakta,

fakta

och ännu mer fakta.


Inga kommentarer: