7 juni 2011

Att välja

Det finns många val i våra liv.
En del medvetna.
En del omedvetna....
En del tvingande.

Hade någon berättat för mig som 20åring vad jag skulle arbeta med 30 år senare skulle 20åringen skrattat rått och sagt någonting om att de var fullständigt  pantade. "Jag ska bli konstnär eller dansös eller musiker. " Jag arbetar inte med någonting av detta, men har båda målat, dansat och musicerat mycket genom åren och är ingen motsats till mitt nuvarande arbete, som ger mig mycket och är utvecklande...

Vi har alltid sagt till våra barn att de ska välja sin väg själva. Inte gå den väg som andra pekar ut. Det har resulterat i en väg som vi trodde och en väg som vi aldrig kunnat gissa...
 ..det har gått några år.....:-)

Inga kommentarer: