1 juni 2011

Jobba + fest = onsdag

Börjar dagen med att fylla släpvagnen med diverse byggskräp från ombyggnaden av Båtsmanstorpet, för vidarebefodran till återvinningsstationen.Sedan är det studentmottagning i Stockholm på eftermiddagen.Det tycker jag är en bra dag! Work and Play makes me happy!


Inga kommentarer: