5 maj 2010

Livet är i många akter


...och ett av de viktigaste är att nuet är underbart och bör tas om hand. Undertecknad har genom livet varit usel på att göra just det, utan planerat, planerat och planerat vad jag skall göra när det och det och det inträffar. Det finns en som beskriver det med pregnans, tuvaminnalinn. Läs här.


Inga kommentarer: