2 november 2010

Månen går sin tysta ban


Det är tidig morgon, några grader kallt och månen går sin tysta ban...

Early morning, a little bit could and the moon is showing his lovely face...

Inga kommentarer: