18 mars 2011

Bloggtystnad för Japan / Bloggsilence for Japan

www.forjapanwithlove.com kan du donera pengar som går till "överlevnadspaket".


Röda Korset: Du kan SMS:a AKUT JAPAN till 72900 för att skänka 100 kronor.

Inga kommentarer: