27 mars 2012

Saker på bordet

I går inträffade två saker. Båda gällde mina kära. Båda innebar att saker las fram på bordet, i ljuset. Tungt men lärorikt.


Trans.: Not hiding means more learning.

Inga kommentarer: