4 mars 2009

Att blogga kan vara livsviktigt

En bloggare har räddats till livet genom Twitter. Läs mer här.

Inga kommentarer: