25 mars 2009

Munkavle del 175428642


Så har det stora landet i öster åter igen utmärkt sig på munkavlemarknaden. Denna gång genom att strypa Youtube.

Inga kommentarer: