28 mars 2009

Att lita på sitt eget omdöme

Att lita på sitt eget omdöme kan innebära att du har dina investeringar kvar, enligt Gregory Berns, i en artikel i E24. När människor får expertråd så sidsteppas deras eget omdöme.
Hmmm, har jag anat det eller har jag egen erfarenhet? Både och. Undertecknad har själv allt för lätt att lyssna till andras råd, samtidigt som jag gör allt för att inte lyssna på mitt skrikande samvete. Med andra ord så bör jag lyssna till mitt samvete mer. Jag är ju expert på mig...

Inga kommentarer: